เสาอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะ

เกบซุน®เป็นแบรนด์ชั้นนำของผู้ผลิตเสาอัจฉริยะเสาอัจฉริยะเป็นผู้ให้บริการที่สำคัญของเมืองอัจฉริยะและแนวคิดโครงการเมืองอัจฉริยะเสาอัจฉริยะสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ เช่น ไฟถนนอัจฉริยะ สถานีฐานไมโคร 5G การตรวจสอบอัจฉริยะ สัญญาณเตือนความปลอดภัย บริการอุตุนิยมวิทยา เครือข่ายไร้สาย การเผยแพร่ข้อมูล และการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

ในเวลาเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสามารถบรรลุการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการเชื่อมต่อเมืองอัจฉริยะ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดของเมือง