การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเสาอัจฉริยะระดับโลก

เมืองอัจฉริยะหมายถึงเมืองสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและวิธีการที่เป็นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลของเมือง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในเมือง ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ความสามารถในการบริการ คุณภาพการพัฒนา และความเป็นอยู่ของผู้คน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเสาอัจฉริยะระดับโลก1

เมืองอัจฉริยะประกอบด้วยแอปพลิเคชันมากมาย เช่น การขนส่งอัจฉริยะ โลจิสติกส์อัจฉริยะ น้ำและไฟฟ้าอัจฉริยะ อาคารสีเขียว การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ความปลอดภัยสาธารณะอัจฉริยะ การท่องเที่ยวอัจฉริยะ ฯลฯ โดยทั่วไปแล้วแอปพลิเคชันเมืองอัจฉริยะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
1.โครงสร้างพื้นฐานของเมือง: เมืองอัจฉริยะจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ชาญฉลาดและเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให้บริการต่างๆ แก่เมืองต่างๆ เช่น การเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ การจัดหาพลังงาน น้ำประปา และพลังงานสะอาด
2.การขนส่งอัจฉริยะ: ระบบการขนส่งของเมืองอัจฉริยะจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เช่น การขับขี่อัตโนมัติ สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของการจราจรบนถนน ปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
3.การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ: สถาบันการแพทย์ในเมืองอัจฉริยะจะนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลขั้นสูงมาใช้เพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่ชาญฉลาดและครอบคลุมยิ่งขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัย
4.การรักษาความปลอดภัยสาธารณะอัจฉริยะ: เมืองอัจฉริยะจะรวมบิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะอัจฉริยะให้มีประสิทธิผล

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเสาอัจฉริยะระดับโลก3
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเสาอัจฉริยะระดับโลก2

ไฟถนนอัจฉริยะกำลังได้รับความนิยมทั่วโลกโดยการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลายเมืองให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ไฟถนนอัจฉริยะจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในเมืองต่างๆ

การวิจัยตลาดแสดงให้เห็นว่าตลาดไฟถนนอัจฉริยะทั่วโลกพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในปี 2559 ขนาดของตลาดอยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะสูงถึง 19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2565

เนื่องจากเทคโนโลยี 5G ยังคงถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ระบบไฟส่องสว่างบนถนนอัจฉริยะจึงคาดว่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากฟังก์ชันการประหยัดพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะแล้ว ระบบไฟถนนอัจฉริยะยังจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการประมวลผลแบบคลาวด์ เพื่อมอบบริการที่ชาญฉลาด สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับเมืองต่างๆอนาคตของไฟถนนอัจฉริยะในการพัฒนาเมืองมีแนวโน้มที่ดีและไร้ขอบเขต

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเสาอัจฉริยะระดับโลก4

เวลาโพสต์: 21 เมษายน-2023